VCA

Avanceret, præcis og intelligent videoanalyse til Milesight’s netværkskameraer. Video Content Analysis (VCA) er en applikationspakke/licens, som forbedrer ydeevnen væsentligt, via 10 påvisningstilstande (detection modes). VCA licensen er indbygget i alle Milesight kameraerne fra start, uden merpris.

Image

Intelligent videoanalyse

Video Content Analysis (VCA) er en applikationspakke, som kan indbygges i Milesight kameraerne og forbedrer ydeevnen væsentligt, via 10 påvisningstilstande (detection modes). Softwaren udfører automatisk en analyse af videooptagelser og bruger automatisk resultatet af data’en. Denne tekniske evne kan bruges inden for en lange række områder, såsom sundhed, retail, transport, sikkerhed osv.

Indgang på bestemt område

‘Indgang på bestemt område’ funktionen hjælper f.eks. til med at beskytte/overvåge et bestemt område fra potentielle mistænkelige personer eller objekter som kommer ind i feltet. Ved at slå ‘Region entrance’ til, vil en alarm udløses når objekter går ind på det udvalgte område.

Advanced motion detection

‘Avanceret bevægelsesgenkendelse’ adskiller/udmærker sig, fra traditionel motion detection, ved at være intelligent. Det kan f.eks. se forskel på og bortfiltrere “støj” som lysændringer, naturlige bevægelser som et træ der bevæger sig i vinden, osv. Men når et objekt går ind på det overvågede område, vil det aktivere en alarm.

Efterladt objekt

‘Objekt left’ bruges til at kontrollere, om der er noget tilbage i det valgte område. Hvis der er et objekt tilbage i det foruddefinerede område, udløses en alarm.

Fjernet objekt

‘Objekt removed’ bruges til at sikre et objekts sikkerhed. Når der er et objekt fjernet fra et foruddefineret område, registreres det og udløser en alarm.

Sabotage alarm

‘Tamper Detection’ bliver brugt til at opdage mulige sabotager, som hvis kameraet bliver flyttet eller forsøgt obstrueret.

Udgang på bestemt område

‘Udgang fra bestemt område’ kan bruges til at sikre at en person eller et objekt ikke forlader det udvalgte område. Ethvert objekt eller person som forlader området, vil udløse en alarm.

Optælling af mennesker

Med People Counting kan du tælle hvor mange mennersker der går ind/ud i løbet af en bestemt periode. Denne funktion kan derfor bruges til flere forskellige formål, f.eks. for butikker at tælle hvor mange mennesker der kommer ind i løbet af en dag.

Krydsning af bestemt linje

Line Crossing er udviklet til langt de fleste inden- og udendørs områder og miljøer. Et event udløses hver gang kameraet detekterer et objekt som krydser en bestemt virtuel linje. Det er specielt smart til monitorering af indgang og udgange i lav-trafik områder.

Menneske genkendelse

Human Detection bliver brugt til at vurdere om et objekt er en person eller ikke. Når tilstanden er slået til, vil kameraet vurdere og analysere objektet, hvilket kan udløse en alarm.

Loitering

Når et objekt bevæger sig/’lusker’ rundt (loitering) på et bestemt område i et bestemt tidsinterval, vil det udløse en alarm. Ulovlige aktiviteter mod f.eks. butikker og banker, vil ofte blive opdaget før de reelt gør skade, med denne smarte funktion.

KONTAKT OS